İtalyan Dili

  • İTALYAN Dilində hər səviyyə üzrə hazırlıqlar təşkil olunur.
  • Hər dərsin müddəti 80 dəqiqədir.
  • Kursun başa çatması tələbənin dil səviyyəsindən aslı olaraq 2 ay – 1 il müddətləri arası ola bilər.
  • İlk dəfə Oskar`da Disiplin qaydaları:Tələbə Oskar tərəfindən təyin olunmuş imtahanları verməlidir.
  • Əgər tələbə imtahanda keçid balını toplaya bilmədiyi təqdirdə tədris aldığı proqramı yenidən başlaya və ya kursdan xaric oluna bilər.
  • Tələbə dərsə 20 dəqiqədən çox gecikdiyi halda həmin dərs keçirilmiş sayılır və bu hal bir neçə dəfə təkrar edilərsə, tələbə kursdan kənarlaşdırılır.
  • Müdriyyətin xəbəri olmadan 2 dərsdə ardıcıl iştirak etməyən tələbə ödənişi geri qaytarılmamaq şərti ilə kursdan kənarlaşdırlır.
  • Yenidən başlamaq istərsə yeni müqavilə imzalanır və yarıda qaldığı proqram yenidən keçirilir.
  • Tələbənin bir ay ərzində gündəlik aldığı qiymətlər 2 dəfə- 6 baldan (gündəlik dərslərdə yüksək bal 10 üzərindən hesablanır)və imtahan nəticələri – 65 baldan aşağı(bir imtahada ən yüksək bal 90 üzərindən hesablanır)olarsa ödədiyi məbləğ geri qaytarılmamaq şərti ilə Oskar Tələbəni kursdan xaric edə bilər.

 

Dərs zamanı Tələbə sayı   Həftədə
2 dəfə
  Həftədə
3 dəfə
 1 Nəfər
(fərdi)
130 AZN  190 AZN
 Qrup şəkilində
(qrupda max. 2/3 nəfər)
80 AZN 130 AZN